Projektuotojų civilinės atsakomybės draudimas

Užpildykite vieną formą ir gaukite visų draudimo bendrovių pasiūlymus,
palyginkite kainas ir sąlygas.


Profesines paslaugas atliekančių darbuotojų skaičius
Įmonės kodas© UADBB Minaris. Visos teisės saugomos. Informacija klientams Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymąProjektuotojų draudimas

Ar turite mūsų pasiūlymą? Užpildykite vieną formą ir gaukite visus draudimo pasiūlymus, palyginkite kainas, sąlygas ir apsidrauskite.
Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas, tai draudimo rūšis, kuria apdraudžiama draudėjo (projektuotojo ar projektuotojų įmonės) civilinė atsakomybė už žalą, padarytą sutarties galiojimo laikotarpiu dėl netinkamai atlikto statinio projektavimo. Atlyginama žala, kurią projektuotojas padarė statytojo (užsakovo) ar trečiųjų asmenų turtui, sveikatai ar gyvybei.
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas apima ir jo subrangovų civilinę atsakomybę, draudėjas yra atsakingas už jo subrangovų pareigų vykdymą. LR Statybos įstatymas numato, kad statinio projektuotojo ir rangovo civilinė atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu, neatsižvelgiant į projektavimo ir statybos finansavimo šaltinius, statinio nuosavybės formą bei statinio projektuotojo, rangovo ir statytojo (užsakovo) juridinį statusą. Statinio projektuotojas neprivalo drausti savo civilinės atsakomybės projektuodamas nesudėtingus statinius. Visais kitais projektavimo atvejais fiziniai ar juridiniai projektuotojai turi būti privalomai apsidraudę civilinę atsakomybę prieš trečiuosius asmenis.
Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas nėra draudžiamasis įvykis, kai dėl netinkamai statinio projektavimo metu padaryta žala jo paties turtui arba asmeniui, taip pat dėl žalos jo šeimos narių turtui. Taip pat nėra draudėjo civilinė atsakomybė, bet kokios kitos jo veiklos, nesusijusios su statinio projektavimu.
Minimali draudimo suma, apdraudžiant projektuotojų civilinę atsakomybę dėl vieno statinio projekto, turi būti ne mažesnė kaip 43443,00 Eur. Minimali draudimo suma, draudžiant pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus (vadinamas Metinis draudimas), turi būti ne mažesnė kaip 289620,02 Eur.  Jei draudimo bendrovė išmoka draudimo išmoką, lygią draudimo sumos daliai, draudimo bendrovės prievolė lieka galioti iki draudimo sutarties ir draudiminės apsaugos termino pabaigos likusiai draudimo sumos daliai, išskyrus atvejus, kai draudimo sutartyje nustatyta, jog draudimo bendrovės prievolė lieka galioti visai draudimo sumai, neišskaičiuojant iš jos išmokėtų draudimo išmokų.

Projektuotojų civilinės atsakomybės draudimo taisyklės